Ons specialisme

Binnen de sport komen veel rechtsgebieden samen die maken dat het sportrecht veelzijdig en dynamisch is. Clubs, verenigingen en hun bestuurders, maar uiteraard ook sponsoren en de sporters zelf en hun trainers, hebben te maken met allerlei soorten contracten, voorschriften, protocollen en reglementen die voor deze dynamiek zorgen.

Onze specialisten

Daarbij gaat het onder andere om vragen als:

 • Geeft dit contract voldoende zekerheid?
 • Kan er bezwaar worden gemaakt tegen deze schorsing?
 • Wie kan worden aangesproken voor deze blessure?
 • Kan ik eerder van dit contract af?
 • Ik word verdacht van dopinggebruik, wat zijn de consequenties?

Als u als sportclub, sporter of andere bij de sport betrokkene met soortgelijke vragen wordt geconfronteerd, is het fijn dat u kunt terugvallen op een ervaren advocaat sportrecht die de sportwereld goed kent, gewend is te adviseren en desnoods te procederen op deze terreinen.

  Onze dienstverlening sportrecht richt zich onder andere op de navolgende gebieden:

  Ondernemingsrecht

  • Opstellen en beoordelen van statuten, reglementen en gedragsregels.
  • Verenigingsrecht, stichtingen of BV’s.
  • Hoe te handelen bij conflicten tussen de verschillende stakeholders, zoals daar zijn, bestuur, ALV, sponsorcommissie.

  Contractenrecht

  • Opstellen en beoordelen van sponsor-, spelerscontracten en transferovereenkomsten.
  • Advies over opzeggen of ontbinden van (arbeids)contracten.
  • Onderhandelen over en bemiddelen bij arbeidsconflicten.
  • Advies over de rechtspositie van de (top)sporters.

  Schade bij sport en spel

  • Advies over letsel en aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties.
  • Advies over aansprakelijkheid voor schade, geleden door toeschouwers.
  • Advies over supportersgeweld.

  Tuchtrecht

  • Advies over schorsingen en tuchtrechtelijke beslissingen.
  • Procederen in arbitrage en tuchtzaken voor onder andere het Instituut voor Sport en Recht (ISR) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en overige sportbonden.
  • Advies in geval van schending van de integriteit in de sport.
  • Seksuele intimidatie, discriminatie en matchfixing.

  Internationaal sportrecht

  • Advies over internationale sportrechtelijke vragen.
  • Advies over internationale arbitrage (CAS-procedures), procedures bij FIFA en UEFA.

  Sportrecht terreinen