Specialisaties

Aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
Subsidie- en staatssteunrecht

Bio

Mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek heeft in 1998 haar studie Nederlands Recht voltooid aan de Universiteit van Utrecht. Zij is zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk afgestudeerd. Sinds haar afstuderen is Marjo als advocaat werkzaam. Vanaf 2011 is zij verbonden aan Justion Advocaten. Marjo voert haar praktijk vanuit de vestiging van Justion Advocaten in Breda. Marjo is gespecialiseerd in het Aanbestedingsrecht en het Bouwrecht. Zij is voorzitter van het Team Aanbestedingsrecht. In de dagelijkse praktijk adviseert zij met name aanbestedende diensten over te volgen (Europese) aanbestedingsprocedures en zij stelt daarbij ook aanbestedingsdocumenten op (zoals aanbestedingsleidraden en bouwcontracten). Tevens staat zij aanbestedende diensten en inschrijvers bij in procedures over gunningsbeslissingen. Voorts adviseert en procedeert zij in bouw- en aanbestedingszaken waarin tijdens de uitvoering geschillen ontstaan. Marjo is een gepassioneerde en gedreven advocate.

Marjo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht
  • Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht Marjo elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Specialisatieopleiding

Grotius Europees en Nederlands aanbestedingsrecht

Nevenactiviteiten

Lid Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht