Specialisaties

Aanbestedingsrecht

Bio

Mr. J.C. (Carolien) de Snoo-Verhage heeft aan de Universiteit Tilburg de studie Internationaal en Europees Recht en de masteropleiding International Business Law gevolgd. Carolien is in 2008 afgestudeerd. Na haar studie is Carolien eerst werkzaam geweest als juridisch medewerkster. In 2010 is zij als advocaat beëdigd en heeft zij zich met name gericht op het adviseren en procederen op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht. Sinds 1 maart 2014 is Carolien werkzaam bij Justion Advocaten en heeft zij zich gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en de daarmee samenhangende rechtsgebieden zoals bouwrecht, contractenrecht en omgevingsrecht. Als onderdeel van het Team Aanbestedingsrecht adviseert zij aanbestedende diensten over de te volgen (Europese) aanbestedingsprocedures en stelt zij aanbestedingsdocumenten op. Waar nodig staat zij aanbestedende diensten of inschrijvers bij in procedures over gunningsbeslissingen.

Carolien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht

Deze registratie verplicht Carolien elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nevenactiviteiten

Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht