Ons specialisme

Mediation kan bij verschillende soorten conflicten worden ingezet, zoals bijvoorbeeld bij een conflict tussen een werkgever en een werknemer, bij een conflict tussen huurder en verhuurder, of bij een zakelijk conflict over een contract. Ook geschillen tussen een ambtenaar of burger en een overheidsinstantie kunnen door middel van mediation worden opgelost. Met name een conflict tussen partijen die langdurig met elkaar verbonden zijn, lenen zich voor oplossing door middel van mediation.

Onze specialisten

Terreinen

 • Re-integratie tijdens ziekte.
 • Problemen in zakelijke samenwerking.
 • Kritiek op functioneren.
 • Beëindiging arbeidsrelatie.
 • Conflict over contractuele afspraken.
 • Geschillen tussen aandeelhouders.
 • Conflicten tussen huurders en verhuurders.

Stapsgewijs gebeurt in een mediation het volgende:

 • De mediator helpt partijen om duidelijk in kaart te brengen waar het conflict echt over gaat.
 • De mediator helpt partijen om de verstoorde communicatie te herstellen.
 • De mediator zorgt ervoor dat de belangen die ten grondslag liggen aan de tegenstelde standpunten op tafel komen te liggen, zodat de oorzaak van het conflict duidelijk wordt.
 • De mediator begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing, zodat de relatie op langere termijn in stand kan blijven.

Matthijs Hoekstra is specialist in het begeleiden van het gesprek en de onderhandelingen. Hij is als mediator onpartijdig, hij helpt u om een oplossing te vinden en hij is daarbij onafhankelijk.

Mediation terreinen